“Najstaršia a najväčšia láska
je láska k životu„

O nás

Zariadenie pre seniorov Komárno plní svoju nenahraditeľnú funkciu starostlivosti o seniorov v Komárne už 25 rokov. Za tento čas sa stalo vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí.
Nachádza sa v historickom centre mesta avšak ponúka svojim obyvateľom oázu pokoja a ticha.
Dvor budovy tvorí park, kde početné stromy a ozdobné kríky, altánky a lavičky ponúkajú v lete útočisko pred horúcimi slnečnými lúčmi, ale aj príjemné posedenie v kruhu rodiny a priateľov. Do budovy zariadenia je dômyselne architektonicky včlenená aj budova bývalej židovskej synagógy, v ktorej sa dnes nachádza na prízemí jedáleň a na poschodí priestranná spoločenská miestnosť s kompletným vybavením a knižnicou.


Čítajte ďalej

Poskytujeme

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
Sociálne poradenstvo
Sociálnu rehabilitáciu
Ubytovanie
Stravovanie
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
Osobné vybavenie

Zapezpečujeme

Zdravotnú starostlivosť v spolupráci s obvodným lekárom
Ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom ADOS
Záujmovú činnosť
Úschovu cenných vecí

Špitálska 16, Komárno
Tel: 035 / 7731 743