Vystúpenie umelcov

Dňa 29. júna 2016 sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti oddelenia A vystúpenie umelcov Ildikó Benes a István Pőthe, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia pre seniorov. Svojimi piesňami priniesli radosť a dobrú náladu medzi seniorov a prispeli tak k obohateniu ich všedných dní.

Čítajte ďalej

Prednáška „Týždeň mozgu“

Dňa 17.3.2016 zorganizovalo Zariadenie pre seniorov Komárno v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne v rámci „Týždňa mozgu“, ktorý vyhlásila Alzheimerová spoločnosť so sídlom v Bratislave, prednášku pre seniorov spojenú s pamäťovými cvičeniami. Lektorkou podujatia bola Mgr. Silvia Nagyová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne. Seniori prejavili skutočne veľký záujem o túto problematiku a zúčastnili sa na prednáške v hojnom počte. Spočiatku mali […]

Čítajte ďalej

Milá návšteva u seniorov

Dňa 21. mája 2016 zavítala milá návšteva do zariadenia pre seniorov. Prijímatelia sociálnych služieb sa stretli so ženským spolkom pri reformovanej kresťanskej cirkvi. Stretnutie sa začalo bohoslužbami a potom pokračovalo neformálnou debatou a posedením spojeným s pohostením – domácimi koláčmi.

Čítajte ďalej

Mesiac úcty k starším

Tak, ako každoročne, aj v tomto roku sme dňa 22. októbra 2015 zorganizovali slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na oslave sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Komárno, primátor Ing. László Stubendek a vedúca sociálneho a správneho odboru mestského úradu Ing. Mgr. Zita Adamová. Všetkých prítomných privítala Ing. Mgr. Zuzana Hervayová, riaditeľka zariadenia. Vo svojom príhovore pripomenula, že […]

Čítajte ďalej

Mikulášske popoludnie

Stalo sa už tradíciou, a teda aj v tomto roku dňa 3. decembra 2015 do nášho Zariadenia pre seniorov v popoludňajších hodinách zavítal z ďalekej zimnej krajiny Mikuláš spoločne s čertom, aby odovzdali seniorom bohatú nádielku darčekov. Túto peknú tradíciu zachovávajú ľudia všetkých vekových kategórií, nielen deti. Spevokol hneď na úvod spustil pieseň „Roľničky“, ktorou akoby zázračne privolal Mikuláša. […]

Čítajte ďalej

Klub dôchodcov z Budapešti u nás v máji 2015

Dňa 22. mája 2015 zavítali do nášho zariadenia pre seniorov členovia jedného z budapeštianskych Klubov dôchodcov, aby pozdravili svojich rovesníkov – seniorov a predstavili im svoj kultúrny program. Kultúrny program bol skutočne bohatý, po úvodných formalitách sa predstavila profesionálna operetná speváčka a v jej podaní zaznelo niekoľko krásnych piesní zo známych i menej známych operiet. […]

Čítajte ďalej

Škôlkari v ZpS – máj 2015

Deň matiek (starých mám a babičiek) nám pripomenuli aj škôlkari z Materskej školy na Eötvösovej ulici č. 48 v Komárne. Dňa 14. mája 2015 zavítali do zariadenia pre seniorov, aby pri tejto príležitosti pozdravili našich klientov svojim starostlivo pripraveným kultúrnym vystúpením pozostávajúcim zo spevu a tancov so živým hudobným podfarbením hrou na harmonike. Deti mali […]

Čítajte ďalej

Deň matiek – máj 2015

História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu život už 250 rokov pred našim letopočtom v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno. Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. Nedeľu […]

Čítajte ďalej

MDŽ – marec 2015

Medzinárodný deň žien Medzinárodný deň žien je sviatkom žien a ich boja za rovnoprávnosť. Dátum 8. marec bol ustanovený na počesť veľkého štrajku 40 000 krajčírok z textilných tovární v New Yorku – USA. Ženy požadovali zrušenie desaťhodinového pracovného času, zvýšenie platov a zlepšenie nevyhovujúcich pracovných podmienok. Nápad pripomínať si tento sviatok vznikol na Medzinárodnej […]

Čítajte ďalej

Fašiangové posedenie 2015

Zengett a dal az ebédlőben, énekeltek az énekkar tagjai, amikor beléptek a helyiségbe azok az idősek, akik eljöttek farsangolni 2015. január 28-án és az intézmény dolgozóinak segítségével szellemes, nagyon szép jelmezeket készítettek. Így jött el közénk a híres Zorró, Piroska, a virágáruslány, az indiai dáma, a vadász, a piros orr, de az éppen a kórházban […]

Čítajte ďalej