A bekerülés feltételei

a komáromi Idősek Otthonába

 

A szociális szolgáltatások és az ügyfelek felvétele a létesítménybe összhangban van a Tt. 448/2008, a szociális szolgáltatásokról szóló, valamint a 455/1991, a vállalkozásról szóló módosított, továbbá a Tt. 551/2010-es, a Tt. 50/2012-es és a Tt. 485/2013-s hatályos törvényekkel. (LINK)

 

Az otthon szociális szolgáltatásai:

1) természetes személy számára, aki elérte a nyugdíjas kort és más személy segítségére szorul

és a ráutaltság mértéke legalább IV, vagy

2) természetes személy számára, aki elérte a nyugdíjas kort és ebben a létesítményben szociális szolgáltatásokra szorul egyéb komoly okok miatt.

 

Az otthon

  1. a) nyújt:

– segítséget más személyre utaltság esetén,

– szociális tanácsadást,

– szociális rehabilitációt,

– szállást,

– étkeztetést,

– takarítást, mosást, vasalást és a a fehérnemű, valamint ruházat karbantartását

– személyes berendezést

  1. b) megfelelő feltételeket teremet az értéktárgyak megőrzésére
  2. c) szabadidő-tevékenységet biztosít.

Az otthon bennlakásos, egész éves szociális szolgáltatás nyújt 146 kedvezményezett számára 3, 2, 1

– ágyas szobákban és egyszobás lakásokban.

Az ápolói szolgálatot ügynökség (ADOS) által biztosít.

 

Kérvények beadásának folyamata:

1) Az otthonban elhelyezés kérelmezése esetén be kell nyújtani egy „Kérvényt a szociális szolgáltatásokra utaltság megítélésére” a községi vagy városi hivatalba a kérvényező állandó lakhelyén.

A szociális és orvosi vélemény alapján a község vagy a város Határozatot és Véleményt a szociális szolgáltatásra utaltság mértékéről ad ki, melyben meghatározza a szociális szolgáltatásra utaltság fokozatát.

A szociális szolgáltatásokra utaltság értékelésére a kérvényt az állandó lakhely szerinti községi, városi hivatalnál lehet kikérni, de megtalálhatóak az illetékes hatóságok honlapjain (a Komáromban állandó lakhellyel rendelkező itt a következő linkre kattintva találják: LINK LINK2

2) A szociális szolgáltatásokról szóló szerződés megkötéséről szóló kérvényt a létesítményben kell leadni és tartalmaznia kell:

* A Szociális Biztosító pozsonyi központja által kiadott határozatot a nyugdíj összegéről,

* A kérvényező állandó lakhelyén kiadott (községi vagy városi hivatal által) jogerős határozatot a szociális szolgáltatásra utaltságról az idősek otthonában

* Igazolást a bevételről – havi áttekintés a nyugdíjról az elmúlt egy naptári évből a szociális biztosító által kiadva

* A természetes személy vagyonnyilatkozatát, aki a szociális szolgáltatásokat kérvényezi (hitelesített aláírással)

* Nyilatkozatot a kifizetések, esetleg hátralékok rendezéséről az otthonban

* a kérvényező rokonait (hitelesített aláírás).

A szociális szolgáltatás nyújtására leadott kérvényhez a nyomtatványok (megtalálják őket a Nyomtatványok részben:

* kérvény a szociális szolgáltatásokról szóló szerződés megkötésére

* vagyonnyilatkozatok (kérvényező, hitelesített)

* nyilatkozat a kifizetések, esetleg hátralékok rendezéséről (rokonok, hitelesített).

3) A hiánytalan kérvény átvétele után szociális vizsgálatra kerül sor, melyen jelen van a kérvényező, annak rokona, részlegvezető nővérek és szociális munkások.

A szociális vizsgálat folyamán a kérvényezőt tájékoztatják a nyújtott szolgáltatásokról, melyeket a létesítmény nyújtani tud, a szolgáltatásokért fizetett díjak térítésről és a házirendből fakadó korlátozásokról, melyek a lakással kapcsolatosak – pl. éjszakai nyugalom, dohányzás tilalma.

Ha az intézményben nincs szabad hely, akkor a kérvényt várólistára teszik, amiről a kérvényezőt írásban értesítik.

A kérvényező felvételi eljárásának folyamata:

Bejelentkezéskor fel kell mutatni:

– az érvényes személyigazolványt

– ha a kérvényező külföldön született, akkor az állampolgárságot igazoló tanúsítványt

– betegbiztosítói kártyát

– a teljes orvosi dokumentációt

– a megítélt aktuális nyugdíjról szóló határozat fénymásolatát

– igazolást a körzeti orvostól arról, hogy a kérvényező környezete nem fertőző, ami nem lehet 3 napnál régebbi

– születési bizonyítványt

– jogerős bírósági döntést a jogképesség megfosztásáról (ha a kérvényező meg van fosztva jogképességétől)

– személyes öltözéket, mely az öltözék számával meg van jelölve (az otthon szociális munkása határozza meg)

– készpénzt a költségek kifizetésére a belépés dátumától az adott hónap végéig

– készpénzt a gyógyszerekre (számlára a külföldi pénznemet)

– az egészségügyi segédeszközöket, melyeket a kérvényező használ

 

Letölthető nyomtatványok (megtalálják a Nyomtatványok menüpontban):

– az otthon lakóinak nők – férfiak (fekvőbetegek) intézése

– az otthon lakóinak nők – férfiak (járóbetegek) intézésé

 

Megtekinthető (megtalálják a Dokumentumok – egyéb menüpontban is):

– Komárom városának 4/2011-es Általánosan kötelező érvényű rendeletét a szociális szolgáltatások hatályai és a szolgáltatások nyújtásának közelebbi meghatározása a komáromi Idősek otthonában, Ispotály u. 16., Komárom LINK

– Komárom városának 10/2012-es Általánosan kötelező érvényű rendeletét, mellyel módosul a 4/2011-es rendelet a szociális szolgáltatások hatályai és a szolgáltatások nyújtásának közelebbi meghatározása a komáromi Idősek otthonában, Ispotály u. 16., Komárom LINK

Amennyiben a felvétel folyamatával kapcsolatban kérdése van, akkor keresse Himlerová Jozefa szociális munkást (tel.: 035 7732 696, írásban e-mailben ddkomarno@gmail.com vagy az Elérhetőségek menüpontban található űrlapon).